"לידיעת ההורים" כתבה בעיתון לאישה מאת איילת הירשמן 1/8/11