פעילות אורגנית לילדים, ידיעות אחרונות, מסלול, 8.8.2011