חקלאות אורגנית היא צורת חקלאות אשר נסמכת על ניהול של מערכת סביבתית ומנסה להקטין או למנוע את השימוש בתשומות חקלאיות חיצוניות, בעיקר כימיקלים  סינתטיים. זו מערכת ניהול ייצור הוליסטית שמעודדת ומגבירה את הבריאות החקלאית-סביבתית כולל מגוון סוגים, מחזורי זרעים ופעילות ביולוגית של הקרקע.

הבסיס התאורטי שלה שם את הדגש על בריאות הקרקע, איזון הקרקע. אנו מאמינים שקרקע בריאה, המתוחזקת ללא השימוש בחומרי הדברה ודישון כימיים,מניבה מזון באיכות גבוהה מאשר חקלאות קונבנציונלית, מבוססת כימיקלים.

חקלאות אורגנית היא ביסודה חקלאות מסורתית, המבוססת על ידע שנאסף במשך אלפי שנים של חקלאות, לפני מהפכת החקלאות הכימית. במושגים כללים, חקלאות אורגנית מערבת תהליכים טבעיים אשר לרוב אורכים תקופות זמן ארוכות וגישה הוליסטית, בזמן שחקלאות מבוססת כימיקלים, מתמקדת בתוצאה מידית ומבודדת.

עקרונות העבודה אצלנו במשק:

 • אי שימוש בחומרי הדברה או דישון כימיים.
 • הגנה על הקרקע וטיפול אישי.
 • גן ירק מעורב
 • מחזורי זרעים
 • גידול ירקות בעונתם
 • שימוש בקומפוסט כמטייב קרקע
 • שימוש בשתילים וזרעים אורגנים

קומפוסט במקום דישון

הפעילות המרכזית של דישון מדגישה את ההבדלים בין החקלאות האורגנית לבין החקלאות הכימית. חקלאות אורגנית מבוססת ברובה על פירוק טבעי של חומר אורגני, בעזרת שימוש בטכניקות כמו זבל ירוק על מנת להחליף מזונות מהקרקע אשר נלקחו על ידי יבולים קודמים. תהליך ביולוגי זה, אשר מונע על ידי מיקרואורגניזמים, מסייע לחומרי תזונה טבעיים בקרקע במשך תקופת הצמיחה ולרוב מיוחס כ-"להזין את הקרקע על מנת להזין את הצמח".

הדברת מזיקים

הבדלת שיטות לבקרת מזיקים בולטת באותה מידה בין חקלאות אורגנית לבין חקלאות כימית. בחקלאות כימית, קוטל ספציפי יכול להיות בשימוש על מנת להרוג במהירות חרק מזיק מיוחד. בקרות כימיות יכולות להוריד את כמות אוכלוסיית המזיקים לתקופת זמן קצרה, אך הרג (או הרעבה) בלתי נמנע של טורפים טבעיים, גורם לעליה רצינית באוכלוסיית המזיקים. שימוש חוזר של קוטל חרקים, קוטל עשבים ושאר קוטלי מזיקים מזרז ברירה טבעית של התנגדות חרקים, צמחים ואורגניזמים אחרים, המצריך עליה בשימוש או רכישה של מדביר חדש ויותר חזק.

לעומת זאת, חקלאות אורגנית נוטה לסבול כמה אוכלוסיות מזיקים תוך כדי מחשבה לטווח ארוך.

בקרת מזיקים אורגנית מערבת שימוש במגוון טכניקות, שמטרתן:

 • לאפשר רמה סבירה של נזק.
 • לעודד עליה ברמה ושגשוג של טורפים טבעיים אשר יאכלו את המזיקים.
 • שימוש בחיפוי להגנה על היבול בזמן נדידת מזיקים.
 • שינוי מיקום של יבול משנה לשנה על מנת להפריע למעגל התרבות של מזיקים. כל אחת מהטכניקות הללו מספקת הטבות נוספות – הגנה על הקרקע ושיפור הדישון, האבקה חיסכון הארכת העונה וכו'.

תכנון היבול

יבול מגוון הוא עוד תכונה אופיינית לחקלאות אורגנית. חקלאות קונבנציונלית מתמקדת בכמות התפוקה של יבול אחד או במיקום אחד. יש בכך היגיון כלכלי: ככל שאזור הגידול גדול יותר, כך יורדת עלות הקניה ליחידת דישון, מדביר וציוד מיוחד לכל זן צמח.

ההפך הוא הנכון בחקלאות אורגנית, כאשר גידול קטן יותר נוטה להיות יעיל יותר ובר ניהול. שתילה של מגוון יבולי ירקות תומכת בקשת רחבה יותר של חרקים מועילים, מיקרואורגניזמים של קרקע ועוד גורמים אשר מסתכמים בבריאות גידול כוללת, אבל צורכים יותר ניסיון והשגחה קרובה.

במשקים הקונבנציונלים ישנן טכנולוגיות מתקדמות המשמשות לבקרה; במשקים אלו משתמשים בזרעים מושבחים, בחומרים סינתטיים לזירוז תהליכי גדילה, באמצעי השקיה רחבי טווח, וגם נעשה שימוש נרחב במכונות, ולעתים רגלי החקלאי אינן נוגעות בקרקע בה גדל הגידול. ללא ספק, יש צורך במספר משקים אורגנים לספק את התוצרת המופקת ממשק קונבנציונלי אחד. אך ההשוואה בין שתי צורות עיבוד אלו היא מעבר למספרים הפשוטים, אלא במטלות היומיומיות הדורשות מיומנויות שונות לחלוטין.